TeleMain Sp. z o.o. - Z troski o Twój biznes

10GigaPlus

Okablowanie strukturalne, a 10GBASE-T


Czym jest 10GBase-T?

10GBASE-T jest nowa technologią szybkiego przesyłu danych opracowana i rozwinięta przez społeczność komputerową IEEE, aby umożliwić w sieci LAN transmisję z szybkością 10Gb/s na dystansie 100m przy wykorzystaniu skrętki miedzianej. Ten nowy standard został zaaprobowany w połowie roku 2006 i jest znany jako IEEE 802.3an.

Dlaczego stworzono 10GBASE-T?

Istniała silna potrzeba stworzenia bardziej wydajnej pod względem kosztów technologii pozwalającej na transmisję 10Gb/s jednocześnie wykorzystującej istniejące już technologie okablowania światłowodowego lub miedzi. Transmisja z wykorzystaniem miedzi jest znacznie tańsza w porównaniu z rozwiązaniami światłowodowymi a zatem jej wybór był oczywisty,mimo że istniejąca już technologia transmisji 10Gb/s przy wykorzystaniu miedzi (10GBASE-CX4) dostarczała takie pasmo tylko na odległość 15m, co automatycznie ograniczało zastosowanie tego rozwiązania. Dostarczenie rozwiązania Ethernet 10Gb/s na odległości 100 metrów było idealnym rozwiązaniem zarówno z komercyjnego jak i praktycznego punktu widzenia.

Gdzie 10GBASE-T będzie używane?

Początkowo technologia ta będzie używana w szkielecie sieci i centrach danych. Pozwoli to na budowanie centrów danych dostarczających pasma 10Gb/s w oparciu o standardowe okablowanie strukturalne, te same metody projektowe np. 2, 3, lub 4 połączeniowy model kanału i itd. 10GBASE-T dodatkowo pozwoli managerom IT na zbudowanie infrastruktury okablowania strukturalnego pozwalającej sprostać przyszłym wymaganiom już dzisiaj. Współczesne biura wymagają transmisji na poziomie 1000BASE-T a zatem 10GBASE-T będzie naturalnym kierunkiem rozwoju. Rozwiązanie dostępne dziś będzie w stanie sprostać jutrzejszym potrzebom.

Czy okablowanie kategorii 5e będzie w stanie sprostać 10GBASE-T?

Nie. Standard IEEE802.3an nie rozpoznaje okablowania kategorii 5e jako rozwiązania wspierającego 10GBASE-T, niezbędne jest zainstalowanie lepszych kabli. Standard wprowadził następujące typy kabli:

  • Class E lub Cat6 nieekranowane* lub ekranowane
  • Class F lub Cat7
  • Class EA lub rozszerzona Cat6 - nieekranowane lub ekranowana.

* Przy większych odległościach będzie występował problem ze zjawiskiem Alien Crostalk. Alien Crostalk jest szumem, które najogólniej polega na wprowadzeniu zakłócenia z kabli znajdujących się dookoła badanego przewodu. Badania pokazały, że na łączach dłuższych niż 37m wykonanych przy pomocy kabla Cat6 UTP, Alien Crosstalk osiąga zbyt wysoki poziom by można było uzyskać transmisję 10Gbit/s.

Skąd mam wiedzieć, że Alien Crosstalk nie będzie problemem w mojej sieci?

Możesz zarówno:

  • Pomierzyć Alien Crosstalk zainstalowanego okablowania Cat6, aby upewnić się,że spełnia wymogi przedstawione w standardzie.
  • Wybrać ekranowane bądĽ nieekranowane okablowanie klasy EA, opisane w standardzie.

Jednym z problemów występującym podczas testów poziomu Alien Crosstalk w istniejących już instalacjach opartych o kable Cat6 UTP jest fakt, iż jest to proces bardzo czasochłonny i pozwalający jedynie powiedzieć, że system jest w porządku tylko w chwili pomiarów. Jeśli nowe karty sieciowe będą kolejno podłączane do sieci, jeśli nowe okablowanie będzie dodawane do systemu, nie będzie możliwe zapewnienie, że sieć jest zgodna z wymogami bez wykonania dodatkowych testów.

Powinienem wybrać okablowanie Cat6 czy Cat6 rozszerzone?

Produkty Cat6 są gwarantowane w zakresie 1-250MHz, podczas gdy rozszerzona kategoria 6 jest gwarantowana w zakresie 1-500MHz i została specjalnie zaprojektowana z myślą o aplikacjach 10GBASE-T. Wszystkie organizacje standaryzujące okablowanie (CENELC, IEC i TIA) ustanowiły standardy (bądĽ to opublikowane standardy bądĽ drafty), które określają jak przeprowadzić transmisję 10Gbit/s przy wykorzystaniu okablowania Cat6 oraz definiują nowe klasy okablowania rozszerzonej kategorii 6. TIA jako pierwsza opublikowało dokument (TSB155 opisujący transmisję 10GBASE-T na istniejącym już okablowaniu oraz dodatek 10 do 568B opisujące wymogi dla nowej kategorii 6 rozszerzonej). IEC opublikowało dokument (Tr24750 by umożliwić transmisje 10G na istniejącym okablowaniu Cat6 lub Cat7 oraz poprawkę 1 do standardu 11801, która standaryzowała klasę okablowania EA) istnieją również dokumenty w drafcie (poprawka 2 do 11801, która opisuje instalacje permanent link, komponenty i standardowe kable). CENELC podążą za IEC. Dla nowych instalacji, w których mają być stosowane aplikacje 10GBASE-T oraz oczekuje się spełnienia wymogów gwarancji lifetime, powinno się wykorzystywać okablowanie rozszerzonej kategorii 6 lub produktów klasy EA.

Czy okablowanie klasy EA zastąpi kategorię 5e lub 6?

Tego nie wiemy, ale wiemy, że pojawiły się nowe szybsze aplikacje. Niektórzy producenci chipów już produkują układy scalone dla 10GBASE-T, np. Solarflare jest jedną z pierwszych firm deklarujących, że już posiadają chipy dla 10GBASE-T, inni oczekują, że uda im się stworzyć takie rozwiązania w najbliższym czasie. Historia ostatnich lat pokazała nam, że zapotrzebowanie na nowe aplikacje wymuszaja tworzenie nowych rozwiązań w zakresie wydajności okablowania. W latach dziewięćdziesiątych kategoria 5e „przyćmiła” istniejącą kategorię 5, ponieważ 5e została zaprojektowana do spełnienia wymogów dla 1000BASE-T, podczas gdy kategoria 5 nie oferowała wystarczającej wydajności. Dzisiejsza sytuacja wydaje się być bardzo podobna do tej z lat dziewięćdziesiątych gdyż okablowanie klasy EA zostało zaprojektowane dla 10GBASE-T i ma dużą szansę zastąpić kategorię 6 jak i również kategorię 5e. Jeśli właściciele systemów informatycznych zamierzają inwestować w średniej lub długofalowej perspektywie to powinno im się rekomendować okablowanie klasy EA, gdyż jest to system w pełni kompatybilny z kategoriami 6 i 5e, która dodatkowo pozwala korzystać z dzisiaj dostępnych aplikacji a jednocześnie zapewnia możliwość wykorzystania technologii 10GBASE-T w przyszłości. Oznaczony jako ClassEA ekranowany i nieekranowany system okablowania Brand-Rex znany pod marką 10GPlus.

TeleMain Sp. z o.o. Tel.: +48 228 945 943 We speak English
Ul. Galopu 8 Tel.: +48 519 151 191 Nous parlons français
02-822 Warszawa E-mail: telemain@telemain.pl Zapraszamy do sklepu
Valid XHTML 1.0 Strict Mapa strony Polityka prywatności