Pomoc wyszukiwarki

Wyszukiwanie po partnumberze

  1. Wpisz partnumber szukanego przedmiotu w pierwsze pole.
  2. Kliknij przycisk Szukaj produktu

Wyszukiwanie z filtrami

  1. Wybierz filtr szuknego przedmiotu (np. kategoria)
  2. Ustaw filtr (np. Cat6Plus (kat.6))
  3. Kliknij przycisk Szukaj produktu
  4. Możesz ustawiać dowolną ilość filtrów, a zostaną wyszukane te produkty, które spełnią każdy warunek. (np. ustawienie kategorii: Cat6Plus i rodzaju: Kable spowoduje wyszukanie kabli z kategorii 6)

Dodawanie produktu do zapytania ofertowego

  1. Wybierz przedmiot, który chcesz dodać do zapytania
  2. Jeżeli chcesz więcej niż jedną sztukę produktu, wpisz odpowiednią ilość do pola
  3. Kliknij przycisk Dodaj
  4. Po dodaniu możesz powrócić do wyszukiwania lub przejść do wysłania zapytania